augustus 24, 2023

Nieuwbrief September 2023

Voor de Protestantse Gemeente te Kerkdriel wordt september 2023 een feestmaand:

  • Op 3 september wordt de nieuwe predikant, ds. Jan Willem Drost, aan onze gemeente verbonden. Daar zijn we als kerkenraad en gemeente heel dankbaar voor. De dienst begint om 14.00 uur. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om ds. Drost te feliciteren in de hal van de kerk en daarna is er in gebouw ‘Johanna’ de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.
  • Op 10 september vieren we in de kerkdienst het 50-jarig kostersjubileum van dhr. en mw. Teede en Uilkje Tiekstra. Zij verdienen het die dag in het zonnetje te worden gezet voor hun inzet en betrokkenheid. Deze dienst begint om 10.00 uur. Na afloop kan men de jubilarissen feliciteren en is er gelegenheid voor ontmoeting bij koffie/thee en een bijzondere traktatie.
  • Op 17 september staan we stil bij het 70-jarig bestaan van onze kerk en ook daaraan schenken we de aandacht die dit heugelijk feit verdient. Deze dienst begint om 10.00 uur. Na afloop drinken we koffie in de hal van de kerk.

Van harte welkom!