Protestantse Kerk

ANBI

De Protestantse Gemeente te Kerkdriel en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond  van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Contactgegevens

Protestantse Gemeente te Kerkdriel

Bezoekadres: Teisterbandstraat 1, 5331 CM  Kerkdriel

E-mail kerkenraad: kerkenraadkerkdriel@xs4all.nl

RSIN kerk: 818602466

RSIN diaconie: 819958463

Organistatie

De doelstelling en het beleid van onze kerk, als onderdeel van de landelijke kerk PKN vindt u hier.  Deze is tot nader order op te vragen via het e-mail adres van de kerk.

Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit

1 predikant, 2 ouderlingen, 2 diakenen en 2 ouderlingen-kerkrentmeesters.

Voor het statuut (kerkorde) verwijzen wij naar de landelijke website.

Contactgegevens zijn te vinden op de pagina ‘contactpersonen’.

Beloningsbeleid

De kerkenraadsleden verrichten hun werkzaamheden pro deo;

predikanten zijn zelfstandig belastingplichtig (geen werknemer).

Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de Generale Regelingen van de landelijke kerk

en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen.

De daarop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze LINK.

Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding volgens de wettelijke richtlijnen.

Beleidsplan

Download hieronder ons beleidsplan

financiële verantwoording diaconie

financiële verantwoording college van kerkrentmeesters