Protestantse Kerk

Diaconaat

Het kenmerk van diaconaat is het dienstbaar zijn aan de naaste door het voorbeeld te volgen van Jezus. Waar mensen in nood verkeren, zal de diaconie haar taak oppakken, zowel binnen de plaatselijke geloofsgemeenschap als in de directe omgeving, landelijk en wereldwijd.

Bij diaconaat gaat het om hulpverlening. Dat is ruimer dan alleen financiële en/of materiële ondersteuning. Het diaconaat gaat niet alleen het college van diakenen aan, ieder gemeentelid heeft een diaconale taak. Daarbij kan gedacht worden aan het signaleren van problemen bij mede- gemeenteleden, die het door de hoge energiekosten en inflatie financieel (en daardoor vaak ook geestelijk) moeilijk hebben. Schroom niet om dit te melden bij de diakenen of ouderlingen. De ambtsdragers hebben geheimhoudingsplicht en zullen uiterst zorgvuldig met de informatie omgaan.