Wat te doen bij...

Geboorte

Graag ontvangt de kerkenraad of de predikant een kaartje bij deze blijde gebeurtenis.

Adres: Teisterbandstraat 1, 5331 CM  Kerkdriel.

Doop

Ouders kunnen contact opnemen met de scriba van de kerkenraad. Voorafgaand aan de doop vindt een doopgesprek plaats  en wordt in vervolggesprekken met de ouders ingegaan op de betekenis van de doop, de motieven om je kind te laten dopen, geloofsopvoeding.

Huwelijksinzegening

Voor een aanvraag kan het toekomstig paar zich tijdig wenden tot de scriba van de kerkenraad. Voorafgaand aan de inzegening worden één of meer huwelijksgesprekken gevoerd ter voorbereiding. De kerkenraad dient formeel toestemming te geven voor een kerkelijke huwelijksinzegening.

Overlijden

De nabestaanden kunnen contact opnemen met de scriba van de kerkenraad met het oog op een te houden uitvaartdienst. De begraafplaats is gelegen aan de Hohorst. Contactpersoon: mw. H. Stevense.

 

Contactpersoon: scriba mw. G. Vos,
mail
kerkenraadkerkdriel@xs4all.nl.

Verhuizing

Wij stellen het op prijs als u de kerkenraad op de hoogte brengt van uw verhuizing.