Protestantse Kerk

Kerkenraad

Voorzitter: dhr. Beno Oldenhuis
Scriba: mw. Greet Vos-de Nooijer
Ambulant predikant: ds. Machteld de Mik-van der Waal
Ouderlingen: 
Dhr. Dirk Kool
Mw. Greet Vos-de Nooijer
Diakenen:
Dhr. Frank Akihary
Mw. Petra Oldenhuis-Oostindiën
Kerkrentmeesters:
Dhr. Adelbert van Korlaar
Dhr. Beno Oldenhuis

De kerkenraad vergadert 1x per 6 weken.