Protestantse Kerk

Kerkenraad

Predikant: ds. Jan Willem Drost

Voorzitter: dhr. Beno Oldenhuis

Scriba: mw. Greet Vos-de Nooijer

Ouderlingen:                                                                                                                                                                                                   Dhr. Dirk Kool                                                                                                                                                                                                     Mw. Greet Vos-de Nooijer  

Diakenen:
Dhr. Frank Akihary
Mw. Petra Oldenhuis-Oostindiën

Kerkrentmeesters:
Dhr. Adelbert van Korlaar
Dhr. Beno Oldenhuis

De kerkenraad vergadert 1x per 6 weken.r